Hej! Mitt namn ar Frida och jag ar 24 ar gammal och studerar till miljostrateg pa Halmstad hogskola.

I skrivande stund befinner jag mig pa Sea Dragon i sundet mellan Helsingborg och Helsingor. Vi hade en stormig eftermiddag med mycket regn och starka vindar, kanslan av det salta stanket och de harda vindarna ar fantastiskt. En kansla av frihet samtidigt som den paminner om havets maktiga krafter. Efter regn kommer solsken som en vis man sa och nu har vi precis avnjutit en middag i solen uppe pa dack.

Min storsta farhag har varit att bli sjosjuk men peppar peppar sa har jag klarat mig och pa natterna sover jag som en stock nar vagorna vaggar mig till somns. De ar ett gott umgange ombord och klimatet ar bra. Idag pa formiddagen ropade styrman “dolphins!” och upp for vi allihopa med och utan flytvast for att fa en skymt.

Provtagningarna av mikroplaster har skett varje dag. I tralen som gar i vattnet i en timma sa har det fastnat forutom plaster, plankton och sjogras aven maneter och konstigt nog en storre mangd nyckelpigor.

Igar kvall hade min vaktgrupp passet mellan 20:00-24:00, under natten lyste blixtar pa barbord sida upp var vag och det var en haftig kansla att styra genom natten.

Nu ar det dags for nagra timmars somn innan mitt nattpass borjar klockan 04:00, da har jag laddat upp med kameran for den stundade soluppgangen.

– Frida Roos, August 4, 2014, Baltic Sea Discovery expedition with MTM Research Centre

Rough English translation (to be updated!): 

Hello! My name is Frida, and I am 24 years old and studying environmental strategy at Halmstad university college.

At this writing, I find myself on Sea Dragon in the strait between Helsingborg and Elsinore. We had a stormy afternoon with heavy rain and strong winds. The feeling of the salty splash and strong winds are terrific – a sense of freedom that resembles the ocean’s powerful forces. After rain comes sunshine, as a wise man said, and now we’re just enjoying a meal in the sun on upper deck.

My biggest fear has been to become seasick, but knock on wood, so far I have been sleeping like a log at night, when the waves rock me to sleep. There’s good company on board, and the climate is good. This morning the mate shouted “Dolphins!” and up we went, everyone with and without a life jacket, to get a glimpse.

Sampling of micro-plastics have been daily. The beam enters the water for an hour so it has stuck besides plastics, plankton and seaweed, even jellyfish and, strangely, a greater amount of ladybugs.

Last night had my watch group session between 20:00-24:00, during the night called for lightning in the bar table side up was vague and it was a cool feeling to steer through the night.

Now is the time for a few hours sleep before my night shift starts at 04:00, then I have uploaded with the camera it drew near sunrise.

– Frida Roos, August 4, 2014, Baltic Sea Discovery expedition with MTM Research Centre

Baltic Sea Discovery

Comments are closed.